Chúng tôi mong muốn hiển thị cho bạn thông tin sản phẩm chính xác. Nội dung, các nhà sản xuất và những gì cung cấp bạn thấy ở đây và chúng tôi chưa xác minh điều đó. Từ chối trách nhiệm

Thuốc PMP Printa 60mg được chỉ định

 • Dùng đồng thời với Acid Acetylsalicylic (ASA), được chỉ định đề phòng ngừa các biến cố huyết khối do xơ vữa động mạch ở bệnh nhân người lớn bị Hội chứng mạch vành cấp (đau thắt ngực không ổn định, nhồi máu cơ tim không có ST chênh lên [non ST Elevation Myocardial Infarction – NSTEMI], hoặc nhồi máu cơ tim có ST chênh lên [ST Elevation Myocardial Infarction – STEMI].
 • Gồm bệnh nhân được điều trị nội khoa, và bệnh nhân được can thiệp mạch vành qua da (Percutaneous Coronary Intervention – PCI) hoặc phẫu thuật bắc cầu mạch vành (Coronary Artery By-Pass Grafting – CABG).

Thành phần

 • Ticagrelor 60mg.

Công dụng (Chỉ định)

 • Dùng đồng thời với Acid Acetylsalicylic (ASA), được chỉ định để phòng ngừa các biến cố huyết khối do xơ vữa động mạch ở bệnh nhân người lớn bị Hội chứng mạch vành cấp (đau thắt ngực không ổn định, nhồi máu cơ tim không có ST chênh lên [non ST Elevation Myocardial Infarction – NSTEMI], hoặc nhồi máu cơ tim có ST chênh lên [ST Elevation Myocardial Infarction – STEMI].
 • Gồm bệnh nhân được điều trị nội khoa, và bệnh nhân được can thiệp mạch vành qua da (Percutaneous Coronary Intervention – PCI) hoặc phẫu thuật bắc cầu mạch vành (Coronary Artery By-Pass Grafting – CABG).

Liều dùng

Người lớn

 • Nên khởi đầu điều trị với chỉ một liều nạp 180mg Ticagrelor (hai viên 90mg) và sau đó duy trì với liều 90mg 2 lần mỗi ngày.
 • Bệnh nhân dùng Ticagrelor cũng nên uống ASA( Aspirin) hằng ngày, trừ khi có chống chỉ định cụ thể.
 • Sau một liều khởi đầu với ASA, nên dùng Ticagrelor với liều duy trì 75 – 100mg ASA.
 • Khuyến cáo điều trị lên đến 12 tháng trừ khi có chỉ định lâm sàng ngưng dùng Ticagrelor.
 • Kinh nghiệm điều trị sau 12 tháng còn giới hạn.
 • Ở bệnh nhân bị Hội Chứng Mạch Vành cấp, việc ngừng sớm bất kỳ liệu pháp chống kết tập tiểu cầu nào, kể cả Ticagrelor, có thể gây tăng nguy cơ tử vong tim mạch, hoặc nhồi máu cơ tim do bệnh lý tiềm ẩn của bệnh nhân.
 • Do đó, nên tránh ngưng điều trị sớm.
 • Nên tránh quên dùng thuốc khi điều trị.
 • Bệnh nhân quên 1 liều Ticagrelor nên dùng chỉ 1 viên 90mg (liều kế tiếp) vào đúng giờ thông lệ.
 • Bệnh nhân đã được điều trị với Clopidogrel có thể chuyển thẳng sang dùng Ticagrelor nếu cần thiết.
 • Chuyển từ Prasugrel sang dùng Ticagrelor chưa được nghiên cứu.

Người cao tuổi:

 • Không cần điều chỉnh liều ở người cao tuổi.
 • Bệnh nhân suy thận: Không cần điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy thận.
 • Chưa có thông tin liên quan đến điều trị cho bệnh nhân lọc thận nhân tạo và vì vậy không khuyến cáo dùng Ticagrelor ở những bệnh nhân này.

Bệnh nhân suy gan:

 • Ticagrelor chưa được nghiên cứu trên bệnh nhân suy gan nặng, vì vậy, chống chỉ định ở bệnh nhân suy gan nặng.
 • Dữ liệu nghiên cứu trên bệnh nhân suy gan trung bình còn hạn chế.
 • Không khuyến khích điều chỉnh liều nhưng cần thận trọng khi sử dụng Ticagrelor ở bệnh nhân suy gan trung binh.
 • Không cần điều chỉnh liều trên bệnh nhân suy gan nhẹ.

Trẻ em:

 • Chưa xác định được tính an toàn và hiệu quả của Ticagrelor ở trẻ em dưới 18 tuổi trong chỉ định đã được phê duyệt ở người lớn.
 • Hiện chưa có dữ liệu.

Trẻ em

 • Liều dùng cho trẻ em vẫn chưa được nghiên cứu và xác định.
 • Hãy hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn định dùng thuốc này cho trẻ.

Không sử dụng trong trường hợp sau (Chống chỉ định)

 • Quá mẫn cảm với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào.
 • Đang bị chảy máu do bệnh lý.
 • Tiền sử bị xuất huyết não (xem phần Tác Dụng Ngoại ý).
 • Suy gan vừa đến nặng (xem phần Chống chỉ định, Thận Trọng Lúc Dùng và Dược Động Học).
 • Chống chỉ định dùng đồng thời Ticagrelor với chất ức chế mạnh CYP3A4 (như Ketoconazole, Clarithromycin, Nefazodone, Ritonavir và Atazanavir), vì dùng đồng thời có thể dẫn đến làm tăng đáng kể mức độ tiếp xúc với Ticagrelor (xem phầnThận Trọng Lúc Dùng và Tương Tác Thuốc).

Tác dụng không mong muốn (Tác dụng phụ)

 • Chưa có báo cáo.

Tương tác với các thuốc khác

 • Ticagrelor cơ bản là một cơ chát của Enzym CYP3A4 và ức chế yếu CYP3A4.
 • Ticagrelor cũng là một cơ chất của P-Glycoprotein (P-gp) và ức chế yếu P-gp và có thể gây tăng nòng độ và thời gian tiếp xúc các cơ chất P-gp.
 • Ảnh hướng của các thuốc khác đến Ticaqrelor Các thuốc chuyển hóa qua Enzym CYP3A4 Các chất ức chẽ CYP3A4
 • Các chất ức ché mạnh CYP3A4 0 Dùng đồng thời Ketoconazol với Ticagrelor làm tăng 2,4 làn cmax và 7,3 làn AUC của Ticagrelor.
 • Làm giảm 89% Cmax và 56% AUC của chất chuyển hóa có hoạt tính.
 • Các chất ức chẽ mạnh CYP3A4 khác (Clarithromycin, Nefazodon, Ritonavir và Atazanavir) cũng có tác động tương tự và chống chỉ định dùng đồng thời các thuốc ức chế mạnh CYP3A4 với Ticagrelor (xem phàn Chống chỉ định).
 • Các chất ức chế vừa CYP3A4 ũ Dùng đồng thời Diltiazem với Ticagrelor làm tăng 69% Cmax và 2,7 làn AUC của Ticagrelor, làm giảm 38% Cmax và không đổi AUC của chát chuyển hóa có hoạt tính.
 • Ticagrelor không ảnh hưởng đền nồng độ Diltiazem trong máu.
 • Các chất ức chế vừa CYP3A4 khác (ví dụ, Amprenavir, Aprepitant, Erythromycin và Fluconazol) cũng dự kiến có tác động tương tự và được dùng đòng thời với BRILINTA.
 • Các chất cảm ứng CYP3A
 • Dùng đòng thời Ritampicin với Ticagrelor làm giảm 73% CmaxVà 86% AUC của Ticagrelor.
 • Không đổi Cmax và giảm 46% AUC của chất chuyển hóa có hoạt tính.
 • Các chất cảm ứng CYP3A khác (ví dụ, Dexamethason, Phenytoin, Carbamazepin và Phenobarbital) cũng làm giảm nòng độ và thời gian tiếp xúc với Ticagrelor.
 • Dùng đồng thời ticagrelor với chát cảm ứng CYP3A mạnh có thể làm giảm mức tiếp xúc và hiệu quả của Ticagrelor vì vậy không khuyến khích dùng đồng thời các thuốc này với Ticagrelor.
 • Cyclosporin (chất ức chế P-gp và CYP3A)
 • Dùng đồng thời Cyclosporin (600 mg) với Ticagrelor làm tăng nồng độ tối đa của Ticagrelor (Cmax) gãp 2,3 làn và diện tích dưới đường cong (AUC) gấp 2,8 làn.
 • Chát chuyển hóa có hoạt tính tăng 32% diện tích dưới đường cong (AUC) và giảm 15% nồng độ tối đa khi có sự hiện diện của Cyclosporin.
 • Chưa có dữ liệu về việc sử dụng đồng thời Ticagrelor với các hoạt chát khác có tác dụng ức chế P-glycoprotein (P-gp) mạnh và ức chế CYP3A4 trung bình (như Verapamil, Quinidin), cũng cỏ thể gây tăng nồng độ và thời gian tiếp xúc của Ticagrelor.
 • Nếu không thể tránh dùng chung với các thuốc này, càn thận trọng khi dùng.

Những chất khác

 • Các nghiên cứu tương tác dược lý trên lâm sàng chứng minh dùng đòng thời Ticagrelor với Heparin, Enoxaparin và ASA hoặc Desmopressin không ảnh hưởng đến dược động học của Ticagrelor hoặc chất chuyển hóa có hoạt tính hoặc sự kết tập tiểu càu kích thích bởi ADP so với Ticagrelor riêng lẻ.
 • Nếu có chỉ định lâm sàng, thận trọng khi kết hợp các thuốc làm biến đổi quá trình đông máu với Ticagrelor.
 • Đã có ghi nhận nòng độ Ticagrelor tăng gấp 2 làn sau khi tiêu thụ một lượng lớn nước ép bưởi hàng ngày (3 X 200 ml).
 • Mức độ nghiêm trọng của sự gia tăng nồng độ này được cho là không liên quan trên lâm sàng ở hàu hết bệnh nhân.
 • Ảnh hưởng cúạ Ticagrelor đến các thuốc khác

Thuốc chuyển hóa bởi enzym CYP3A4:

 • Simvastatin – Dùng đòng thời Ticagrelor với Simvastatin làm tăng 81 % cmax và 56% AUC của Simvastatin, làm tăng 64% Cmax và 52% AUC của Acid Simvastatin ở một vài cá thể có thể tăng lên 2 đến 3 làn.
 • Dùng đồng thời Ticagrelor với liều Simvastatin vượt quá 40 mg mỗi ngày có thể gây ra các phản ứng ngoại ý của Simvastatin và càn cân nhác với lợi ích tiềm năng.
 • Simvastatin không ảnh hưởng đến nồng độ Ticagrelor trong huyết tương.
 • Ticagrelor cũng có tác động tương tự đối với Lovastatin.
 • Không khuyến cáo dùng chung Ticagrelor với Simvastatin và Lovastatin liều cao hơn 40 mg (xem phàn Lưu Ý và Thận Trọng Đặc Biệt Khi Dùng).
 • Atorvastatin – Dùng đồng thời Atorvastatin và Ticagrelor làm tăng 23% CmaxVà 36% AUC của Acid Atorvastatin.
 • Các mức tăng AUC và Cmax tương tự cũng ghi nhận được ở tất cả các chất chuyển hóa Acid Atorvastatin.

Sự gia tăng này không có ý nghĩa lảm sàng.

 • Không loại trừ ảnh hưởng tương tự của BRILINTA đến những Statin khác cùng chuyển hóa qua Enzym CYP3A4.
 • Bệnh nhân trong nghiên cứu PLATO dùng nhiều loại Statin khác nhau, nhưng không có quan ngại về tính an toàn của Statin trên 93% cá thể dùng những thuốc này.
 • Ticagrelor là một chất ức chế nhẹ CYP3A4.
 • Không khuyến cáo dùng đòng thời Ticagrelor và các cơ chất CYP3A4 có chỉ số trị liệu hẹp (như là Cisaprid và các Alkaloid cựa lúa mạch) vì Ticagrelor có thể gây tăng mức tiếp xúc với những thuốc này.
 • Các cơ chất cùa P-glycoprotein (P-gp) (bao gom Digoxin, Cyclosporin)
 • Dùng đòng thời với Ticagrelor làm tăng 75% Cmax và 28% AUC của Digoxin.
 • Nồng độ đáy trung bình của Digoxin tăng 30% khi dùng chung với Ticagrelor, ở vài cá thể có thể táng tối đa lên gấp đôi.
 • Sự có mặt Digoxin không làm ảnh hưởng đến Cmax và AUC của Ticagrelor và các chát chuyển hóa cỏ hoạt tính.
 • Do đỏ, khuyến cáo nên theo dõi kỹ lâm sàng và/hoặc cận lâm sàng khi dùng đồng thời Ticagrelor với các thuốc có cửa sổ trị liệu hẹp phụ thuộc P-gp như Digoxin
 • Ticagrelor không ảnh hưởng nồng độ Cyclosporin trong máu.

Tác động của Ticagrelor trên các cơ chất của P-gp chưa được nghiên cứu.

 • Các thuốc chuyển hóa qua Enzym CYP2C9
 • Dùng đồng thời Ticagrelor với Tolbutamid không làm thay đổi nồng độ cả 2 thuốc trong huyết tương, cho tháy Ticagrelor không phải là chất ức chẽ CYP2C9 và rất có thể không làm thay đổi sự chuyển hóa của các thuốc qua Enzym CYP2C9 như Warfarin và Tolbutamid.
 • Thuốc viên uống ngừa thai
 • Dùng đòng thời Ticagrelor và Levonorgrestrel và Ethinyl Estradiol làm tăng khoảng 20% mức tiếp xúc của Ethinyl Estradiol nhưng không làm thay đổi dược động học của Levonorgrestrel.
 • Trên lâm sàng, không ảnh hưởng hiệu quả của thuốc viên uống ngừa thai khi dùng đồng thời Levonorgrestrel và Ethinyl Estradiol với Ticagrelor.
 • Các thuốc gây nhịp tim chậm
 • Do có ghi nhận hàu hết các trường hợp ngưng thất và rối loạn nhịp chậm đều không có triệu chứng, nên thận trọng khi dùng đòng thời Ticagrelor với thuốc gây nhịp tim chậm
 • Tuy nhiên không có bằng chứng về các phản ứng ngoại ý đáng kể trên lâm sàng được ghi nhận trong nghiên cứu PLATO sau khi dùng đông thời với một hoặc nhiều thuốc gây nhịp tim chậm (ví dụ, 96% ca dùng chẹn beta, 33% ca dùng chẹn kênh Calci Diltiazem và Verapamil và 4% ca dùng Digoxin).

Các liệu pháp phối hợp thuốc khác

 • Trong các nghiên cứu lâm sàng, Ticagrelor thường được phối hợp với ASA, thuốc ức chế bơm Proton, Statin, chẹn Beta, thuốc ức ché men chuyển Angiotensin và thuốc ức chẽ thụ thể Angiotensin khi càn dùng chung dài hạn và cũng được phối hợp với Heparin, Heparin trọng lượng phân tử thấp và chất ức chế Gpllb/llla tiêm tĩnh mạch dùng ngắn hạn (xem phàn Dặc Tính Dược Lực Học).
 • Không quan sát thấy bằng chứng về các tương tác bẩt lợi đáng kể trên lâm sàng với những thuốc này.
 • Dùng đồng thời Ticagrelor với Heparin, Enoxaparin hoặc Desmopressin không ảnh hưởng đến thời gian kích hoạt Thromboplastin bán phàn (Activated Partial Thromboplastin Time – aPTT), thời gian kích hoạt đỏng máu (Activated Coagulation Time – ACT) hoặc phép phân tích yếu tố Xa.
 • Tuy nhiên, do các tương tác dược lực có thể xảy ra, nên thận trọng khi kết hợp Ticagrelor với các thuốc biển đổi sự đông máu (xem phàn Lưu Ỷ và Thận Trọng Đặc Biệt Khi Dùng).
 • Đã có báo cáo các trường hợp chảy máu trong da bát thường với các thuốc tái hấp thu chọn lọc Serotonin (SSRI) (ví dụ, Paroxetin, Sertralin và Citalopram), nên thận trọng khi dùng SSRI với Ticagrelor do có thể gây tảng nguy cơ chảy máu.

Lưu ý khi sử dụng (Cảnh báo và thận trọng)

Người lái xe và vận hành máy móc:

 • Ticagrelor không có ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy.
 • Đã có báo cáo chóng mặt và nhàm lẫn trong quá trình điều trị với Ticagrelor.
 • Vì thế, bệnh nhân đã từng bị chóng mặt và nhàm lẫn nên cẩn thận khi lái xe hay vận hành máy móc.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

Phu nữ có thai

 • Chưa có hoặc còn giới hạn dữ liệu về việc dùng Ticagrelor cho phụ nữ có thai.
 • Những nghiên cứu trên súc vật đã chứng tỏ thuốc có độc tính trên hệ sinh sản (xem phần Dữ Liệu An Toàn Tiên Lâm Sàng).
 • Khuyến cáo không dùng BRILINTA khi đang mang thai.

Phu nữ cho con bú

 • Các dữ liệu về độc tính/ dược lực học trên súc vật cho tháy Ticagrelor và các chất chuyển hóa có hoạt tính được bài tiết gua sữa (xem phàn Dữ Liệu An Toàn Tíẽn Lâm Sàng).
 • Không loại trừ nguy cơ đối với trẻ sơ sinh/nhũ nhi.
 • Càn guyẽt định liệu có nên ngưng cho con bú hoặc ngưng/tránh dùng BRILINTA khi cân nhác kỹ giữa lợi ích cho con bú và lợi ích khi điều trị cho bà mẹ.

Khá năng sinh sản

 • Ticagrelor không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở giống đực hoặc giống cái trên súc vật (xem phàn Dữ Liệu An Toàn Tiền Lâm Sàng).
Xem thêm
Mọi thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Việc sử dụng thuốc phải tuân theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên môn.