Áp mã giảm giá BOBAU5 giảm ngay 5% cho các sản phẩm bổ bầu

Yêu cầu:

  • Khách hàng đã đăng ký tài khoản thanh viên tại ParaPharmacy
  • Áp dung nhóm hàng bổ bầu, vitamin và khoáng chất, kẽm..cho mẹ bầu.

Thời gian áp dụng:

  • Đến hết 31/12/2022